TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội nghị công chức, viên chức khoa Điện năm 2020

Thứ hai - 30/12/2019 12:35
         Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-ĐHSĐ ngày 05/12/2019 về việc Tổ chức Hội nghị Công chức – viên chức năm 2020. Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH. Hôm nay ngày 30/12/2019, Khoa Điện tổ chức Đại hội Công chức - Viên chức năm 2020 với chủ đề tư tưởng: “Đoàn kết kỷ cương – Đổi mới sáng tạo – Nâng cao chất lượng – Hợp tác phát triển”.
 

         Về tham dự và chỉ đạo với sự có mặt của: TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường; Đ/c Đỗ Văn Đỉnh – Trưởng phòng KHCN&HTQT; Đ/c Trần Hải Quân – Trưởng phòng KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Văn Nguyên – Trưởng phòng Đào tạo; Đ/c Chu Thị Thương – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và cùng toàn thể CBVC Khoa Điện.
 

          KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
1. Công tác đào tạo và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.
1.1. Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm:
       - Đầu năm 2019, khoa đã cử 08 thầy cô tham gia tư vấn mùa thi với số trường được tư vấn là 51 trường.
     - GV chủ nhiệm đã tư vấn quảng cáo tuyển sinh, gửi thông báo tuyển sinh, tổ chức cho SV trong khoa tham gia quảng cáo tuyển sinh. Kết quả:
        + CBGV tuyển sinh được 119 sinh viên nhập học, đảm bảo tối thiểu mỗi giảng viên tuyển sinh được 2 sinh viên trở lên. Một số thầy cô có số lượng tuyển sinh nhiều: Xuân: 15; Phạm Thảo: 8; Tùng: 7; Phương: 7; Ngọc: 6; Tuệ: 6, Mai: 5…
       + Về công tác giới thiệu việc làm: Với phương châm mỗi CBVC là một nhà tuyển dụng; trong năm 2018-2019 CBVC trong Khoa đã tích cực tham gia vào công tác giới thiệu việc làm cho SV. Kết quả: có 66.8% SV tốt nghiệp có việc làm đúng ngành.
1.2. Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo:
   * Triển khai kế hoạch đào tạo:
      - Trong năm 2018 - 2019, 100% GV trong khoa đều đảm bảo dạy đủ giờ tiêu chuẩn. Tổng số giờ giảng dạy của GV trong năm 2018 - 2019 là: 16012/15236 = 105,1%.
      - Việc thực hiện quy chế hành chính giáo vụ: Hầu hết các GV của khoa đều chấp hành tốt nội quy lên lớp, đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy. 100% GV đều thực hiện nghiêm chỉnh thời gian làm việc tại khoa theo quy định. Tất cả các GV khi lên lớp giảng dạy đều chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng như giáo án, đề cương bài giảng, chương trình môn học, đề cương chi tiết, phương tiện đồ dùng dạy học. Tuy nhiên, trong năm 2019, còn một số thầy cô còn vi phạm qui chế GV như: vào lớp muộn, nghỉ sớm quản lý lớp học chưa tốt, còn hiện tượng sinh viên đi học muộn, sử dụng điện thoại trong giờ học, ngủ gật trong lớp…
    * Các biện pháp quản lý đào tạo:
      - Công tác khai thác và sử dụng thiết bị dạy học: Hàng tuần, khoa đều triển khai cho tất cả GV đăng ký khai thác thiết bị tại trung tâm THTN theo từng môn học được phân công giảng dạy, có sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo khoa. Chính vì vậy trong năm 2019, 100% GV trong khoa đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, khi lên lớp giảng dạy đều ứng dụng phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại để làm phong phú cho bài giảng như: Ứng dụng phần mềm mô phỏng, trực quan bằng các thiết bị, mô hình tại trung tâm THTN và các phương tiện dạy học bổ trợ khác.
      - Công tác biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình: Các bộ môn đều có kế hoạch phân công GV viết, chỉnh sửa ĐCCT, giáo trình. Đa số các GV khi tham gia đều có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao với công việc được giao.
        - Tích cực trong công tác bồi dưỡng SV trước khi thi tốt nghiệp và thi SV giỏi.
     * Kết quả đào tạo:
        - Kết quả giảng dạy: Đã triển khai nhiều biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo như: Duy trì nề nếp thanh tra môn học và thi kết thúc môn học/học phần; khai thác và sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng bài giảng, ứng dụng phần mềm quản lý PMT-EMS.…
Kết quả giảng dạy đạt được như sau: SX+G+K: 423/803 = 52,68%; TB+TBY: 351/803= 43,71%;  Y+K: 29/803 = 3,61% (bảng kê Phụ lục 1).
        - Biên soạn và hiệu chỉnh 16 bộ ĐCCT học phần.
        - Biên soạn mới và hiệu chỉnh 15 bộ giáo trình
        -  Biên soạn 04 bộ NHCH thi sinh viên giỏi;
       - Tổ chức ôn luyện cho SV tham gia thi sinh viên giỏi cấp Trường với 4 nội dung theo hướng sát với thực tế doanh nghiệp; đưa SV xuống doanh nghiệp thi và mời doanh nghiệp về trường đánh giá. Kết quả: Có 27 SV đạt giỏi cấp Trường.
2. Công tác bồi dưỡng giảng viên.
        - Xếp loại giảng viên: Số GV đủ điều kiện tham gia xếp loại giảng viên: 26
        - Kết quả xếp loại GV: Loại Giỏi: 17/26=65,4%; Loại Khá: 9/26=34,6%; Đạt yêu cầu: 0/26 = 0%
        - 02 cô Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Thảo tham gia hội thi GVDG cấp trường: Đạt 1 giải nhì (cô Thảo).
        - 01 GV đang học thạc sĩ, 6 GV đang làm NCS ở nước ngoài.
       - 13 thầy cô tham gia học bồi dưỡng chuyên đề Hệ thống SCADA – điều khiển, giám sát trong hệ thống điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. 21 thầy cô tham gia lớp bồi dưỡng Lập trình PLC S7-300 và  Lập trình, điều khiển máy CNC bằng phần mềm G-code và phần mềm Mach 3 CNC do Công ty Cổ phần điện tự động hóa Bình Dương giảng dạy.
        - 03 thầy cô tham gia học lớp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh.
        - Hàng tuần GV đăng ký khai thác trang thiết bị tại trung tâm THTN với trưởng BM và trưởng khoa.
3. Công tác NCKH
 Thực hiện tốt hoạt động NCKH, hội thảo, seminar, viết bài tạp chí NCKH ĐH Sao Đỏ. Kết quả:
      - Thực hiện 03 đề tài NCKH cấp trường của GV (02 đề tài xếp loại Đạt, 01 đề tài xếp loại XS). Hướng dẫn SV làm 5 đề tài NCKH (03 đề tài xếp loại Đạt, 02 đề tài xếp loại XS).
        - Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ X, đạt 01 giải Khuyến khích;
        - Tham gia dự thi Sản phẩm sáng tạo KHCN: 2 sản phẩm sáng tạo KHCN của GV và 5 sản phầm sáng tạo KHCN của SV. Kết quả: 2 nhóm SV do cô Tâm hướng dẫn đạt 1 giải nhất và 1 giải nhì. Khoa Điện đạt giải thưởng tập thể.
        - Thực hiện 01 hội thảo khoa học và 3 seminar.
        - Viết 13 bài báo đăng Tạp chí NCKH ĐH Sao Đỏ
        - Hàng tuần đăng từ 4 – 6 tin/bài lên trang web của khoa.
        - 100% GV và SV trong khoa quyên góp kinh phí ủng hộ phong trào Robocon của nhà trường.
        - Năm học 2018 - 2019 có 06 sáng cải tiến kỹ thuật được công nhận.
4. Quản lý tài sản, máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
       - Khoa đã phân công cụ thể từng GV quản lý từng phòng học thực hành, phòng Thực nghiệm dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của 01 thầy an toàn viên, nên công tác 5S hàng tháng đều được đánh xếp loại tốt và xuất sắc.
       - Khoa đã lập kế hoạch và triển khai cho GV hướng dẫn SV ngoài giờ nhằm tăng cường khai thác trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo mà nhà trường đã trang bị.
5. Công tác quản lý và giáo dục SV
       - 100% các GV chủ nhiệm đều sinh hoạt lớp hàng tháng theo kế hoạch.
       - Tham dự đầy đủ các buổi hội nghị GVCN. Sau hội nghị GVCN triển khai những kết luận của BGH tới toàn thể SV của lớp.
       - Tổ chức triển khai các thông báo, kế hoạch do nhà trường và Đoàn thanh niên ban hành đảm bảo kịp thời. Đôn đốc SV thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời gian.
       - Lập nhóm zalo giữa GVCN và GVBM để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của SV trên lớp.
       - Mời phụ huynh SV để kết hợp giáo dục khi SV vi phạm nội quy.
       - Kết quả rèn luyện của SV năm học 2018 - 2019
         + Hệ đại học, ĐHLT: XS+T+K: 581/619 = 93,9%; TB: 25/619 =4,0%; Y+Kém: 13/619=2,1 % (bảng kê Phụ lục 2)
         + Hệ Cao đẳng,CĐLT: XS+T+K: 179/184 = 97,3%; TBK+TB: 2/184 =1,1%; Y+Kém: 3/184 =1,6% (bảng kê Phụ lục 2).
6.  Đánh giá vận hành ISO 9001:2008.
       - Hàng tháng khoa đều lập kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; 100% GV đều đáp ứng được các quy trình vận hành ISO
       - Thực hiện nghiêm túc và đúng hạn 19 phiếu yêu cầu của Ban giám hiệu, của các đơn vị trong nhà trường.
       - Khoa đã thực hiện và hoàn thành tốt Mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019. Lập MTCL, kế hoạch thực hiện MTCL 2019 – 2020.
       - Triển khai thăm dò mức hài lòng của CBVC về chất lượng phục vụ của phòng chức năng.
       - Giải quyết các yêu cầu của SV kịp thời, hiệu quả, chất lượng.
7. Kết quả tổ chức các phong trào trong khoa.
      - Động viên và tạo mọi điều kiện để các GV tham gia hội giảng GVDG cấp trường, cấp tỉnh; tạo điều kiện về thời gian và công việc để các GV yên tâm và tập trung vào việc học cao học, NCS.
       - Năm 2019, có 02 đ/c được tặng bằng khen của Bộ Công Thương (Thầy Các và cô Nguyễn Thảo); .
       - Tham gia giải bóng chuyền hơi CBVC. Kết quả đạt giải khuyến khích.
       - Tham gia giải bóng chuyền hơi chào mừng 20/11/2019 đạt giải nhì.
       - 100% GV và SV ủng hộ cuộc thi sáng tạo Robocon.
      - Tổ chức tốt các hoạt động phong trào chào mừng ngày 26/3; ngày nhà giáo Việt nam 20/11 (giao hữu bóng đá, hoạt động TeamBuilding). Kết quả hoạt động 20/11: Giải nhì bóng đá Nam, giải ba phong trào thi đua.
       - Tham gia tốt các hoạt động đoàn thể do Công đoàn và Đoàn thanh niên, Hội SV phát động.
       - Chi bộ Đảng đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh"
8. Chăm lo đời sống và điều kiện làm việc của người lao động:
       - Thực hiện giao ban cán bộ chủ chốt hàng tuần, chú trọng tới việc đấu tranh phê bình và tự phê bình để mọi người nhận thức rõ ý thức, trách nhiệm với công việc được giao. 100% các đồng chí đều an tâm công tác.
       - Thực hiện tốt công tác thăm hỏi giảng viên và người thân trong khoa khi ốm đau, hiếu, hỷ.
      - Tổ chức cho GV đi thăm quan nghỉ mát tại Đà Nẵng theo kế hoạch, kết quả đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi đoàn kết trong khoa.
       - Mức thu nhập bình quân của GV trong khoa hiện nay là: 10.100.000  đồng
      - Hỗ trợ, động viên lẫn nhau, tạo mối đoàn kết nhất trí giữa cán bộ viên chức trong khoa để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
9. Ưu, nhược điểm và bài học kinh nghiệm.
       - Đa số GV trong khoa đều trẻ, khỏe, có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, thương yêu SV.
       - Khoa có sự đoàn kết nhất trí cao giữa cán bộ quản lý và giảng viên.
       - Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đơn vị cũng còn có một số tồn tại sau:
        + Một số thầy cô còn ngại đổi mới phương pháp giảng dạy.
        + Tổ chức khai thác thiết bị tại các Trung tâm THTN hiệu quả còn thấp.
       + Một số GV còn cứng nhắc trong công việc; chấp hành các qui định, qui chế chưa nghiêm túc; quá trình thực hiện giờ lên lớp, tổ chức lớp học chưa đảm bảo; còn hiện tượng vi phạm qui chế hành chính giáo vụ.
       + Một số lớp vẫn còn hiện tượng SV đi học muộn, bỏ giờ, bỏ tiết. Sự phối hợp giữa GVCN và GVBM trong quá trình quản lý, giáo dục SV chưa kịp thời, thường xuyên.
       + Công tác nghiên cứu khoa học của đại đa số GV còn rất nhiều hạn chế, chủ yếu lấy giờ giảng bù vào giờ NCKH. Việc phối hợp với doanh nghiệp thực hiện đề tài NCKH chưa nhiều. Khả năng viết bài báo khoa học đăng tạp chí NCKH Đại học Sao Đỏ còn yếu, chỉ tập trung vào thầy cô đang làm NCS.
      + Việc tổ chức cho giảng viên đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp với thời gian dài chưa nhiều, nên việc bổ sung kiến thức công nghệ mới vào bài giảng còn hạn chế.
       + Giảng viên ít tham gia các nhiệm vụ khác ngoài chuyên môn. Chỉ thực hiện khi có yêu cầu của bộ môn, khoa và nhà trường.
 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2020:
1. Tuyển sinh
 Căn cứ vào phương án tuyển sinh của nhà trường năm 2019, khoa Điện cần làm tốt một số việc như sau:
         - Toàn Khoa tích cực tuyển sinh góp phần đạt được chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường, giao chỉ tiêu tuyển sinh mỗi CBGV có ít nhất 02 SV vào học tại trường.
          - Chọn cử GV trong khoa có năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh cho khoa và nhà trường.
          - Tổ chức hoạt động giao lưu với 2 trường THPT kết nghĩa, tạo sự gắn bó thân mật, bền vững.
2. Tổ chức và quản lý chất lượng đào tạo
         - Tổ chức quản lý tốt các hoạt động đào tạo của các khóa, các hệ thuộc khoa quản lý. Thực hiện nghiêm qui chế hành chính giáo vụ. Duy trì nề nếp đọc tài liệu tại thư viện, hướng dẫn ngoài giờ đối với sinh viên.
          - Hoàn thành đánh giá ngoài CTĐT ở mức Đạt.
          - Khai thác trang thiết bị tại phòng thí nghiệm, thực hành đảm bảo hệ số sẵn sàng trên 80%
          - Chỉ tiêu phấn đấu:
            + Chất lượng các MH/HP do khoa quản lý: XS+G+K ≥ 42%, Yếu + kém ≤ 1,5%
            + Rèn luyện: XS+G+K ≥ 85%, Yếu + kém ≤ 1,5%
3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.
         - 100% giảng viên tham gia giảng dạy được phân loại giảng viên đạt từ khá trở lên; Có từ 8 đến 10 giảng viên xếp loại giỏi, 2 GV đạt giải hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.
         - Tổ chức cho giảng viên tham gia học tập các chuyên đề cập nhật kiến thức mới theo kế hoạch được duyệt.
         - Tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn/ trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho 80% giảng viên trở lên.
         - Tổ chức ôn luyện và phấn đấu có từ 20 - 25 lượt sinh viên giỏi cấp trường.
4. Công tác quản lý và giáo dục sinh viên
         - GVCN thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở SV hoàn thành thu nộp học phí và các khoản thu khác đảm bảo đúng hạn.
       - Để phục vụ tốt cho công tác tuyển sinh năm 2020,  Khoa thành lập mạng lưới các trang fanpage của từng khóa, kết nối: Khoa-lớp-thành viên các lớp do Bí thư liên chi đoàn quản lý. Khi trang fanpage đưa thông tin tuyển sinh và các hoạt động của nhà trường thì quản lý sẽ like và share đến trang các lớp và các lớp trưởng like và share đến từng thành viên trong lớp.
         - Lập nhóm Zalo giữa GVCN và GVBM để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của SV trên lớp.
        - Tổ chức triển khai các thông báo, kế hoạch do nhà trường và Đoàn thanh niên ban hành đảm bảo kịp thời. Đôn đốc SV thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời gian.
        - 100% các GV chủ nhiệm đều sinh hoạt lớp hàng tháng theo kế hoạch.
        - Tham dự đầy đủ các buổi hội nghị GVCN. Sau hội nghị GVCN triển khai những kết luận của BGH tới toàn thể SV của lớp.
        - Tác nghiệp với phụ huynh SV để kết hợp giáo dục khi SV vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.
5. Công tác NCKH.
       Tổ chức hội thảo cấp khoa từ 01 – 02 lần/năm; Nghiên cứu và được nghiệm thu từ 04 – 06 đề tài KHCN cấp cơ sở (trong đó có 02 đề tài của GV); Có 05 giải pháp/công trình sáng tạo KHCN (trong đó có 02 giải pháp/công trình của giảng viên); có ít nhất 01 giải pháp/ công trình được chuyển giao cho doanh nghiệp;  phấn đấu mỗi quý có từ 03 – 04 bài báo đăng trên tạp chí NCKH ĐH Sao Đỏ.
        Phấn đấu có từ 1 -2 đội robocon vào vòng chung kết toàn quốc.
6. Công tác thi đua tuyên truyền
        - Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng khoa và nhà trường phát triển.
        - Duy trì nề nếp viết tin/bài đăng trên website của Khoa; Tổ chức tốt các đợt thi đua trong năm, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa học đường trong CBGV và SV.
       - 100% CNVC hoàn thành nhiệm vụ; 4 CSTĐ cấp cơ sở; tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 cá nhân và tập thể được tặng Bằng khen cấp Bộ và Công đoàn Công thương.
7. Biện pháp tổ chức thực hiện
         - Duy trì và khai thác có hiệu quả trang thiết bị tại trung tâm thực hành, thực nghiệm của khoa.
  • Lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Theo dõi, đôn đốc thực hiện đúng kế hoạch của khoa và nhà trường.
  • Từng GV trong khoa cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình với  SV, với các hoạt động đào tạo và quản lý của khoa và nhà trường.
        - Hàng tuần giao ban cán bộ chủ chốt để nắm bắt thông tin hai chiều và có biện pháp xử lý thông tin kịp thời.
        - Tổ chức cho GV đi thực tế sản xuất để nâng cao kiến thức chuyên môn.
        - Động viên và có hình thức xét thi đua với từng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

 

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Trọng Các

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây